آرشیو اخبار

استفاده از نرم افزار تلگرام برای دسترسی به اطلاعات مفید در زمینه HSE

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در وب سایت خود به آدرس http://goo.gl/4Mejcl کانال تلگرام زیر را برای دسترسی به اطلاعات مفید در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست در آزمایشگاهها و کارگاهها معرفی کرده است: https://telegram.me/Uni_LAB_HSE

ادامه مطلب