اعضای کمیته

تعداد بازدید:۶۰۴۳

کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه تبریز متشکل از نمایندگانی از دانشکده ها و واحدهای مختلف دانشگاه است که به طرح نیازها و مسایل دانشکده ها و واحدهای مربوطه و پیگیری نظرات و مصوبات کمیته در این دانشکده ها و واحدها می پردازند. اعضای این کمیته عبارتند از:

 

 

نام و نام خانوادگی

محل کار

دکتر ابراهیم بابایی

مدیریت امور فناوری دانشگاه

آقای حسن برومند

مدیریت امور فناوری دانشگاه

مهندس احد قاسم ­زاده

مدیریت امور فنی دانشگاه

دکتر ابوالفضل توتونچی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

خانم فائزه استادی

دانشکده الهیات و علوم اسلامی

دکتر مرضیه بلیغی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

دکتر سعید جعفری راد

مرکز تحقیقات علوم پایه

دکتر ابوالفضل توتونچی

دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر هادی حکیمی

دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

دکتر نرگس زینال زاده

دانشکده علوم طبیعی

دکتر معصومه زینالی

دانشکده ریاضی

دکتر سکینه سجودی

دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

دکتر فاطمه عبدوی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر مجید احمدلوی داراب

دانشکده مهندسی شیمی و نفت

دکتر علی قره داغی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دکتر آیدا حسینی بقانام

دانشکده مهندسی عمران

دکتر اختای جهانبخش

دانشکده فیزیک

دکتر محمد مظهری

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

دکتر میرحسن موسوی

دانشکده دامپزشکی

دکتر وحید نامداری

مرکز بهداشت دانشگاه

دکتر نوا نورداد

پردیس های دانشگاه

دکتر مجید نوروزی

دانشکده کشاورزی

دکتر رضا نجار

دانشکده شیمی

دکتر محمد بمانی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

خانم مرتضی زاده

مدیریت منابع انسانی، اداری و پشتیبانی

آقای محمدرضا داوری

مدیریت حراست دانشگاه

آقای حسن حرمتی

مدیریت امور دانشجویی

آخرین ویرایش۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹