معرفی کمیته

تعداد بازدید:۳۷۹۶

اصطلاح ایمنی، بهداشت و محیط زیست معادل Health, Safety and Environment یا به طور خلاصه HSE می باشد. نهادهای HSE به فراهم نمودن محیط کاری مناسب به دور از خطرات و به رعایت اصول حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار در فعالیتهای روزمره کاری می پردازند. این نهادها بیشتر به صورت کمیته فعالیت می نمایند و در بیشتر صنایع و محیطهای تحقیقاتی در کشورهای پیشرفته دنیا فعال هستند و بر رعایت اصول مربوطه نظارت و برای نیل به اهداف لازم برنامه ریزی می نمایند. کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه تبریز از سال 1391 تاسیس و فعالیت خود را زیر نظر مدیریت امور فناوری دانشگاه آغاز نموده و مجوز و تایید هیات رئیسه محترم دانشگاه را کسب نموده است. اهداف بلند مدت این کمیته عبارتند از:

  1.  برنامه ریزی و تصویب مقررات لازم برای نیل به اهداف ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی

  2.  ارایه آموزش های لازم به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی به منظور ارتقای آگاهی و فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست

  3. نظارت بر فعالیت افراد در محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و استانداردها
آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴