دستورالعمل های HSE

تعداد بازدید:۱۱۱۹۶
 دستورالعمل های ایمنی کار در آزمایشگاه ها و کارگاه های مختلف اطلاعات لازم برای آشنایی با خطرات موجود در محیط کار و نحوه برخورد با آنها را در اختیار افراد ذیربط قرار می دهد. کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست کوشیده است تا با همکاری نمایندگان دانشکده ها مجموعه کاملی از این دستورالعمل ها را تهیه و آماده استفاده نماید.  لیست زیر با دریافت دستورالعمل های سایر دانشکده ها تکمیل خواهد شد.

برای دریافت هر دستورالعمل بر روی آن کلیک کنید.

 


دستورالعمل کار در آزمایشگاه ها / کارگاه های دانشکده شیمی


دستورالعمل کار در آزمایشگاه ها / کارگاه های دانشکده تربیت بدنی


دستورالعمل کار در آزمایشگاه ها / کارگاه های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

دستورالعمل کار در آزمایشگاه ها / کارگاه های دانشکده مهندسی عمران

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۳۹۷