دوره مجازی آموزش HSE

تعداد بازدید:۲۳۲۷۶۵
  • به اطلاع دانشجویان عزیز تحصیلات تکمیلی دانشگاه می رساند حسب هماهنگیهای به عمل آمده و مفاد بند شماره 27 از صورتجلسه شماره 544 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اخذ گواهی شرکت در کلاسهای آموزشی ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی برای انجام مراحل تصویب پروپوزال ضروری می باشد. لذا لازم است دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به شرکت به موقع در کلاسهای یاد شده با هماهنگی نماینده دانشکده خود در کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه اقدام نمایند.

دوره‌ آموزشی HSE شامل مباحث سه گانه 1-  تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی (در برخی دانشکده‌ها مانند دانشکده شیمی، مهندسی شیمی، دامپزشکی، علوم طبیعی، و ...)،  2- کمک‌های آولیه، و 3- آتش‌نشانی می‌باشد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیته HSE و به منظور تسهیل بهره‌گیری دانشجویان عزیز از دوره‌ آموزشی HSE، مباحث کمک‌های اولیه و آتش‌نشانی این دوره‌ از سال تحصیلی 97-1396 به صورت مجازی ارایه خواهند شد.

آموزش مجازی این مباحث بدین معناست که فایل‌های مربوط به مباحث کمک‌های اولیه و آتش‌نشانی در همین صفحه در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. شما می‌توانید این فایل‌ها را دانلود و محتوای آنها را مطالعه و در تاریخ مشخصی که توسط مسئول HSE دانشکده یا پژوهشکده اعلام خواهد شد در آزمون کتبی مربوطه شرکت نمایید. در صورت کسب حد نصاب لازم، شرکت شما در دوره مجازی آموزش مباحث کمک‌های اولیه و آتش‌نشانی موفقیت آمیز بوده است وگواهی موفقیت در این مباحث به شما اعطا خواهد شد، در غیر اینصورت باید در آزمون سالتحصیلی بعد شرکت نمایید.

در مورد مباحث تخصصی مربوط  به رشته تحصیلی، جلسات آموزش این مباحث به صورت حضوری و طبق برنامه‌ریزی اعلام شده از طرف دانشکده یا پژوهشکده مربوطه برگزار خواهند شد. لازم به ذکر است که این جلسات تا سالتحصیلی بعدی قابل تکرار نیستند. برای دریافت گواهی شرکت در مباحث تخصصی لازم است در جلسات برگزار شده، حضور منظم و فعال داشته باشید.

پس از شرکت موفقیت‌آمیز در جلسات آموزشی مجازی و حضوری طبق توضیحات ارایه شده در بالا، امکان ارایه پروپزال پایاننامه یا رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت تصویب و نیز امکان دریافت مجوز حضور در آزمایشگاه / کارگاه پژوهشی  برای دانشجویان فراهم خواهد بود.

در صورتیکه پایان‌نامه یا پروژه کاری  دانشجو با مباحث تخصصی دانشکده دیگری مرتبط باشد لازم است دانشجوی یاد شده از طریق استاد راهنما و مسئول HSE دانشکده خود به مسئول HSE دانشکده ارایه دهنده مباحث تخصصی مورد نیاز معرفی گردد تا امکان حضور وی در جلسات آموزشی مباحث تخصصی آن دانشکده فراهم آید.

در نهایت با توجه به اینکه برنامه‌ریزی برگزاری دوره آموزشی HSE صرفا با هدف کمک به سلامت دانشجویان محترم و سایر دانشگاهیان انجام شده است انتظار می‌رود شاهد همکاری کلیه عزیزان در برگزاری هرچه بهتر و مفیدتر این آموزش‌ها باشیم.

 

منابع آزمون HSE

برای دانشجویان دروه دکتری:

شامل همه فایلهای دوره کمک های اولیه (از بخش اول تا آخر بخش هفدهم) و همه فایلهای دوره آتش نشانی (از بخش اول تا آخر بخش پنجم) 

برای دانشجویان دکتری عمومی و کارشناسی ارشد:

شامل فایلهای دوره کمک های اولیه (از بخش اول تا آخر بخش چهاردهم) و همه فایلهای دوره آتش نشانی (از بخش اول تا آخر بخش پنجم

 

فایل های آموزشی دوره های کمک های اولیه و آتش نشانی :

فایل های دوره کمک های اولیه

فایل دوره کمک های اولیه- بخش اول

فایل دوره کمک های اولیه- بخش دوم

فایل دوره کمک های اولیه- بخش سوم

فایل دوره کمک های اولیه- بخش چهارم

فایل دوره کمک های اولیه- بخش پنجم

فایل دوره کمک های اولیه- بخش ششم

فایل دوره کمک های اولیه- بخش هفتم

فایل دوره کمک های اولیه- بخش هشتم

فایل دوره کمک های اولیه- بخش نهم

فایل دوره کمک های اولیه- بخش دهم

فایل دوره کمک های اولیه- بخش یازدهم

فایل دوره کمک های اولیه- بخش دوازدهم

فایل دوره کمک های اولیه- بخش سیزدهم

فایل دوره کمک های اولیه- بخش چهاردهم

فایل دوره کمک های اولیه- بخش پانزدهم

فایل دوره کمک های اولیه- بخش شانزدهم

فایل دوره کمک های اولیه- بخش هفدهم

 

فایل های دوره آتش نشانی

فایل های دوره آتش نشانی- بخش اول

فایل های دوره آتش نشانی- بخش دوم

فایل های دوره آتش نشانی- بخش سوم

فایل های دوره آتش نشانی- بخش چهارم

فایل های دوره آتش نشانی- بخش پنجم

فایل های مربوط به دوره آتش نشانی در کتاب "ایمنی و آتش نشانی" موجود هستند. در صورت علاقه مندی برای تهیه کتاب مذکور به بازارچه دانشجویی (سرکار خانم باقری) روبروی خوابگاه فجر واقع در داخل دانشگاه تبریز مراجعه فرمایید.

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۴۰۲