دوره مجازی آموزش HSE

  • به اطلاع دانشجویان عزیز تحصیلات تکمیلی دانشگاه می رساند حسب هماهنگیهای به عمل آمده و مفاد بند شماره 27 از صورتجلسه شماره 544 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اخذ گواهی شرکت در کلاسهای آموزشی ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی برای انجام مراحل تصویب پروپوزال ضروری می باشد. لذا لازم است دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به شرکت به موقع در کلاسهای یاد شده با هماهنگی نماینده دانشکده خود در کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه اقدام نمایند.

دوره‌ آموزشی HSE شامل مباحث سه گانه 1-  تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی (در برخی دانشکده‌ها مانند دانشکده شیمی، مهندسی شیمی، دامپزشکی، علوم طبیعی، و ...)،  2- کمک‌های آولیه، و 3- آتش‌نشانی می‌باشد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیته HSE و به منظور تسهیل بهره‌گیری دانشجویان عزیز از دوره‌ آموزشی HSE، مباحث کمک‌های اولیه و آتش‌نشانی این دوره‌ از سال تحصیلی 97-1396 به صورت مجازی ارایه خواهند شد.

آموزش مجازی این مباحث بدین معناست که فایل‌های مربوط به مباحث کمک‌های اولیه و آتش‌نشانی در همین صفحه در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. شما می‌توانید این فایل‌ها را دانلود و محتوای آنها را مطالعه و در تاریخ مشخصی که توسط مسئول HSE دانشکده یا پژوهشکده اعلام خواهد شد در آزمون کتبی مربوطه شرکت نمایید. در صورت کسب حد نصاب لازم، شرکت شما در دوره مجازی آموزش مباحث کمک‌های اولیه و آتش‌نشانی موفقیت آمیز بوده است وگواهی موفقیت در این مباحث به شما اعطا خواهد شد، در غیر اینصورت باید در آزمون سالتحصیلی بعد شرکت نمایید.

در مورد مباحث تخصصی مربوط  به رشته تحصیلی، جلسات آموزش این مباحث به صورت حضوری و طبق برنامه‌ریزی اعلام شده از طرف دانشکده یا پژوهشکده مربوطه برگزار خواهند شد. لازم به ذکر است که این جلسات تا سالتحصیلی بعدی قابل تکرار نیستند. برای دریافت گواهی شرکت در مباحث تخصصی لازم است در جلسات برگزار شده، حضور منظم و فعال داشته باشید.

پس از شرکت موفقیت‌آمیز در جلسات آموزشی مجازی و حضوری طبق توضیحات ارایه شده در بالا، امکان ارایه پروپزال پایاننامه یا رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت تصویب و نیز امکان دریافت مجوز حضور در آزمایشگاه / کارگاه پژوهشی  برای دانشجویان فراهم خواهد بود.

در صورتیکه پایان‌نامه یا پروژه کاری  دانشجو با مباحث تخصصی دانشکده دیگری مرتبط باشد لازم است دانشجوی یاد شده از طریق استاد راهنما و مسئول HSE دانشکده خود به مسئول HSE دانشکده ارایه دهنده مباحث تخصصی مورد نیاز معرفی گردد تا امکان حضور وی در جلسات آموزشی مباحث تخصصی آن دانشکده فراهم آید.

در نهایت با توجه به اینکه برنامه‌ریزی برگزاری دوره آموزشی HSE صرفا با هدف کمک به سلامت دانشجویان محترم و سایر دانشگاهیان انجام شده است انتظار می‌رود شاهد همکاری کلیه عزیزان در برگزاری هرچه بهتر و مفیدتر این آموزش‌ها باشیم.

فایل های آموزشی دوره کمک های اولیه

کتاب اول آموزش کمک های اولیه در 12 قسمت جهت مطالعه دانشجویان محترم در سایت قرار گرفته است.

کتاب اول آموزش کمک های اولیه قسمت اول

کتاب اول آموزش کمک های اولیه قسمت دوم

کتاب اول آموزش کمک های اولیه قسمت سوم

کتاب اول آموزش کمک های اولیه قسمت چهارم

کتاب اول آموزش کمک های اولیه قسمت پنجم

کتاب اول آموزش کمک های اولیه قسمت ششم

کتاب اول آموزش کمک های اولیه قسمت هفتم

کتاب اول آموزش کمک های اولیه قسمت هشتم

کتاب اول آموزش کمک های اولیه قسمت نهم

کتاب اول آموزش کمک های اولیه قسمت دهم

کتاب اول آموزش کمک های اولیه قسمت یازدهم

کتاب اول آموزش کمک های اولیه قسمت دوازدهم

 

کتاب دوم آموزش کمک های اولیه در 3 قسمت جهت مطالعه دانشجویان محترم در سایت قرار گرفته است.

کتاب دوم آموزش کمک های اولیه قسمت اول

کتاب دوم آموزش کمک های اولیه قسمت دوم

کتاب دوم آموزش کمک های اولیه قسمت سوم

 

فایل های آموزشی دوره آتش نشانی

فایل های آموزش آتش نشانی در 3 قسمت جهت مطالعه دانشجویان محترم در سایت قرار گرفته است.

آموزش آتش نشانی - قسمت اول

آموزش آتش نشانی - قسمت دوم

آموزش آتش نشانی - قسمت سوم